Nieuws over Maximina: Even bijpraten…

(uit wijkblad Donderberg, juni 2017)

Maximina is vorig jaar regelmatig in het nieuws geweest en wij merken dat veel mensen en organisaties ons een warm hart toedragen. Dit bleek uit heel veel helpende handen en sponsoring. Even bijpraten.

Vele helpende handen en sponsoring
Tijdens NLDoet kwam de gouverneur en zijn kabinet samen met de Roermondse Lions Club ons gebouw schilderen, het Jan Lindersfonds en Zonta kozen Maximina als goed doel en we hebben de hoofdprijs gewonnen van Onze Buurt 2016 met ons project de Donderse Wereldkeuken! Met het bedrag dat wij hiervoor hebben ontvangen gaan wij een mooie nieuwe keuken bouwen, die niet alleen gebruikt zal worden door Maximina, maar ter beschikking staat voor de hele wijk! Wij zijn nog aan het nadenken over hoe we dit precies gaan organiseren; ben of ken jij iemand zijn die hierover wil meedenken? Kom dan gerust eens bij ons langs. Binnenkort starten wij met de bouw van de nieuwe keuken en we zullen jullie regelmatig meenemen in de ontwikkelingen.

Via de Roermondse Beursvloer hebben wij met hulp van DutchWork een nieuwe website gebouwd die binnenkort live gaat. Daarnaast ondersteunt Lei Janssens ons in onze werkzaamheden enthousiast en deskundig. Zij zet zich zowel vrijwillig als betaald in vanuit haar bedrijf Social Consultancy.

Groot enthousiasme, inzet en tijd van veel vrijwilligers
Wij zijn enorm blij met alle ondersteuning die we krijgen, maar er gaat ook veel en hard werk aan vooraf. De opbrengst van onze wafelverkoop bij Jan Linders wordt door dit bedrijf verdubbeld. Een aantal vrouwen is daarvoor elke twee weken 1,5 dag aan het werk met inkopen, wafels bakken en de verkoop. Ook de prijs voor de nieuwe keuken hebben we gewonnen dankzij het grote enthousiasme, de inzet en de tijd van veel vrijwilligers.

Nieuwe initiatieven
De vrijwilligers en het Bestuur van Maximina besteden, naast de bestaande activiteiten, ook veel tijd aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Zo zijn we vorig jaar met het project ‘Maximina en nu verder…’ gestart, waarin vrouwen begeleid worden naar betaald werk of naar vrijwilligerswerk buiten ons centrum. Maar liefst veertien vrouwen hebben een intensief traject afgelegd met sollicitatietraining, bewustwording van hun kwaliteiten en individuele begeleiding door coaches. Twaalf vrouwen hebben hun doelstelling bereikt! Het succes hiervan heeft geleid tot een nieuw traject in 2017.

Kortom, onze deelnemers en vrijwilligers ontwikkelen steeds weer verder en ons aanbod gaat hierin mee. Verder willen wij ons steentje bijdragen aan de Donderberg. Vorig jaar hebben wij samen met Multi Koken en Bewegen de vormgeving van de Donderse Moestuin gerealiseerd.

Ook voor 2017 geldt dat we weer hard aan het werk zijn en de komende tijd hopen wij jullie mee te kunnen nemen in de totstandkoming van de Donderse Wereldkeuken….

Tot de volgende keer!