Onderhoud Donderbergweg tussen Kasteel Hornstraat en Oranjelaan

Op maandag 5 december 2022 start Asfaltbouw BV met asfaltonderhoud en het aanleggen van verkeersplateau’s op de Donderbergweg tussen de Kasteel Hornstraat en de Oranjelaan. Dit gedeelte is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. Voetgangers kunnen wel door.

Aanwonenden zijn geïnformeerd door de aannemer. In een brief aan deze bewoners staat praktische informatie over afvalinzameling, parkeren en omleidingen.

Tussen vrijdag 23 december 2022 en maandag 9 januari 2023 vinden er geen werkzaamheden plaats en is de Donderbergweg gewoon bereikbaar tijdens de feestdagen. Vanaf maandag 9 januari 2023 worden de werkzaamheden hervat. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden naar verwachting eind januari afgerond.

Bereikbaarheid Sterrenberg
De Sterrenberg is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Mercuriusstraat. Zodra het mogelijk is wordt de Donderbergweg weer deels open gesteld, zodat het verkeer vanuit de buurten Sterrenberg en Kastelenbuurt makkelijker de buurt kan uitrijden.

Winkelcentrum bereikbaar
Winkelcentrum Donderberg is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Donderbergweg. Vanuit de Oranjelaan staat een omleidingsroute aangegeven via de St. Wirosingel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Donders van het cluster Projecten omgeving, telefoonnummer (0475) 35 95 30.