Preventieteam aan de slag voor veilige en leefbare buurt

Preventieteam DonderbergEen goed hulpmiddel om de veiligheid in de nabije leefomgeving te vergroten is buurtpreventie. In de Donderberg is in de Componistenbuurt een buurtpreventieteam aan de slag gegaan. Gesteund door de gemeente en politie zetten een aantal buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare buurt.

Het doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt en met name de sociale veiligheid te verhogen. De bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of flat waar men woont. Dit moet leiden tot een verhoging van het veiligheidsgevoel bij de inwoners van de wijken en buurten. Preventieteam Donderberg is opgezet vanuit eigen initiatief van de buurtbewoners

Het Preventieteam Donderberg bestaat momenteel uit 6 vrijwilligers: wijkbewoners die zo actief een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk. Alle 6 vrijwilligers komen uit de Componistenbuurt. De 3 teams lopen momenteel door de Componisten- en Vliegeniersbuurt.

Wat wil het Preventieteam Donderberg bereiken?

  • samen ervoor zorgen dat de buurt een fijne woon- en leefomgeving en vooral veilige buurt blijft;
  • het veiligheidsgevoel verbeteren en criminaliteit terugdringen;
  • de sociale samenhang in de wijk bevorderen;
  • de participatie en integratie van buurtbewoners onderling bevorderen.

Het Preventieteam zoekt nog vrijwilligers die ook willen deelnemen!
Dus… Deelnemen aan het Preventieteam Donderberg of meer informatie hierover? Neem dan contact op met Bert Pansters: tel. 06-51084146 of e-mail bert.pansters@home.nl