Preventieteam: buurtbewoners zetten zich in voor veiligheid en sociale controle

Het buurtpreventieteam Donderberg bestaat uit vrijwillige en enthousiaste buurtbewoners uit de Componistenbuurt die zich graag inzetten voor de veiligheid en sociale controle in onze wijk. De primaire doelstelling van het preventie-team is dan ook het verbeteren van het veiligheidsgevoel van de inwoners van de Donderberg en het voorkomen van inbraken en andere misdrijven. Met name in de vakantieperioden kan de duidelijke aanwezigheid van een preventieteam het inbrekersgilde op afstand houden.

Gezien worden en toezien
Het preventieteam gaat actief en met regelmaat de wijk in om zodoende een extra oogje in het zeil te houden. Het preventieteam gaat duidelijk zichtbaar en herkenbaar in kleine groepjes de wijk in om eerst en vooral GEZIEN te worden en daarnaast toe te zien op verdachte situaties. Maar ook handelen bij andere ongewenste zaken zoals bijvoorbeeld overlast door hangjongeren, signaleren van het deponeren van zwerfafval of het opmerken van defecte straatverlichting, kapotte trottoirtegels en bewuste vernielingen door vandalen, die het straatbeeld ontsieren. Tijdens de ronden door de wijk worden eventuele bevindingen genoteerd en, indien nodig, doorgegeven aan de politie of gemeente. Ook kan het team buurtbewoners attenderen op bijvoorbeeld openstaande (auto)ramen, tuindeuren of andere zaken die een aantrekkende werking op dieven en inbrekers hebben. Het team kan tijdens hun rondes ook aangesproken worden door buurtgenoten, als zij iets te melden hebben of eerder iets verdachts gezien hebben.

Buurtpreventie voor meer sociale betrokkenheidPreventieteam Donderberg
Wij zien buurtpreventie ook als een sociaal fenomeen. Mensen raken steeds vaker en sneller het contact met hun mede-mensen kwijt, soms zelfs binnen onze eigen straat of wijk. Door actief de straat op te gaan raak je sneller in contact met mensen. Ook voor de leden van het preventieteam zelf kan dit een positieve beleving zijn: je bent actief bezig in de buitenlucht, je leert je team- en buurtgenoten steeds beter kennen en draagt gezamenlijk bij aan een veiligere, rustigere en schonere buurt. De leden van het preventieteam zullen niet alleen in hun eigen buurt controleren, maar afwisselend in Componisten en Vliegeniersbuurt.

Observeren, melden en aanspreken
Als team sta je altijd sterker dan alleen, maar het preventieteam is zeker géén knokploeg en is ook géén verlengstuk van de politie, gemeente of BOA’s. Hun primaire taak is observeren, melden en indien nodig mensen aanspreken. In geval van een noodsituatie zullen zij -net als elke andere burger- direct de politie inschakelen en eventueel een melding plaatsen in hun WhatsApp-groep. Ook voor de leden van het preventieteam geldt dat hun eigen veiligheid voorop staat! Zij mogen absoluut géén geweld gebruiken of politietaken op zich nemen en op geen enkele manier buiten de wet of de ongeschreven fatsoensnormen opereren. Zij mengen zich níet in (buren)ruzies of andere dreigende situaties die mogelijk gepaard kunnen gaan met geweld.

Wandelen in kleine groepjes
Om de leden van het preventieteam niet zomaar de straat op te sturen, licht de Politie en/of Stadstoezicht de vrijwilligers voor op gebied van beveiliging, bewaking, preventie en interventie. Het preventieteam leert waar ze tijdens hun rondes op moeten letten, hoe te handelen in een verdachte situatie en hoe mensen het beste aan te spreken. Deelnemen aan het preventieteam zal zeker geen dagtaak zijn. De buurtrondes zullen afwisselend in de ochtend, de namiddag en ‘s avonds zijn en kunnen lopend gedaan worden. Uit veiligheidsoverweging (maar ook voor de onderlinge aanspraak) gaan de leden altijd in kleine groepjes de straat op en bij voorkeur niet alleen.

Meer vrijwilligers, meer Buurtpreventie
Hoe meer vrijwilligers zich aanmelden, hoe vaker we actief kunnen zijn. In eerste instantie wordt uitgegaan van volledige vrijwilligheid en vrijblijvendheid, wat betekent dat de vrijwilligers zelf kunnen bepalen waar en wanneer zij hun rondes willen doen. Mocht er echter op zeker moment behoefte zijn aan meer structuur, dan kunnen de vrijwilligers onderling en in goed overleg overgaan naar meer routinematigheid en wellicht wat minder vrijblijvendheid.
Zoals gezegd zullen wij ons eerst moeten oriënteren op de vraag of er binnen onze wijk voldoende animo zal zijn om een goed functionerend preventieteam te kunnen vormen. Pas als er voldoende animo blijkt te zijn, kan een concreter stappenplan uitgewerkt worden om vervolgens in overleg met de vrijwilligers het Preventieteam vorm te geven.

Gezocht enthousiaste buurtbewoners, met name hondenbezitters
Wij zoeken nog enkele enthousiaste buurtbewoners om deel te nemen aan het preventieteam. Met name hondenbezitters zijn van harte welkom om wekelijks een rondje mee te lopen.

Ook zou het leuk zijn als er aanmeldingen van uit de Vliegeniersbuurt zouden komen.

Aanmelden kan via:
Tel: 06-51084146
E-mail: bert.pansters@home.nl