Promenade als verbinding en ontmoetingsplek

Het centrum vormt het hart van de wijk en is voor u als inwoner een belangrijke plek. Vanuit de wijk is steeds de wens gekomen om mogelijkheden tot ontmoeten te creëren in het centrumgebied. Dit thema is dan ook een belangrijk uitgangspunt geweest bij het ontwerpen van het centrumgebied gelegen tussen de rotonde Koninginnelaan en de Kasteel Hornstraat en tussen de gevels van het winkelcentrum en de Donderie aan de ene kant en de sporthal en de naastgelegen panden aan de andere kant.

In de plannen is een belangrijke plek weggelegd voor een promenade. Deze brede promenade vormt de entree en wordt het visitekaartje van de Donderberg. Een plek voor voetgangers en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Deze promenade komt aan de Donderbergweg tussen de rotonde Koninginnelaan en de Kasteel Hornstraat. De promenade verbindt de functies van het centrum met elkaar. Een verhoogde plantenbak met mooie, kleurrijke bloemen draagt bij aan een mooie uitstraling voor de wijk. In de rand van de border worden her en der bijzondere banken met deels hoge rugleuningen toegepast waardoor er een prettige omgeving ontstaat.

Groen beeld
De promenade biedt ook ruimte voor activiteiten zoals bijvoorbeeld de weekmarkt. Over het hele gebied worden bomen geplant die zorgen voor een groen beeld.
De buitenruimte van de aan de promenade gelegen gebouwen krijgt een gepaste inrichting die aansluit op de promenade.

Auto te gast
Ook komen er autovrije zones. Het (auto)verkeer rijdt door het midden en is te gast. De rijbaan die in de huidige situatie uitnodigt tot hard rijden wordt in de nieuwe situatie versmald. De fietsers houden een plek op de rijbaan. Door het gebruik van gebakken klinkers in diverse kleuren, de toepassing van de plantenborder en de plaatsing van bomen dicht bij de rijbaan, wordt de weg optisch nog verder versmald. Samen met de aanleg van een aantal kruispuntplateaus zal dit ervoor zorgen dat de snelheid van het verkeer afneemt.

Parkeren ook voor fietsers
Het huidige parkeerterrein aan de zijde van de Donderbergweg wordt door het entreeplein in tweeën gesplitst. De afvalcontainers krijgen een plek aan de rand van het entreeplein zodat ze bereikbaar zijn vanaf het plein en vanaf de parkeerplaats. Op het entreeplein komt een ruime fietsenstalling. De bestaande fietsrekken bij de entree aan de Kasteel Hornstraat, de Donderie en de Sporthal blijven gehandhaafd.

Feesttent
Een belangrijk aspect voor de bewoners van de Donderberg is het grasveld op de hoek van de Donderbergweg en de Kasteel Hornstraat. Hier wordt o.a. de jaarlijks de feesttent geplaatst op Koningsdag. Dit veld zal op termijn komen te vervallen als gevolg van bouwplannen van Wonen Limburg. Om toch een geschikte ruimte te behouden voor de feesttent is de afmeting van het parkeerterrein hierop aangepast en zijn er op dit gedeelte geen bomen voorzien.

Planning
Op dit moment wordt nog gewerkt om het plan klaar te maken voor uitvoering. Daarbij kunt u denken aan de aanbestedingsprocedure. De aannemer wordt niet alleen geselecteerd op basis van prijs, maar vooral ook op basis van zijn plan van aanpak waarin hij onder andere omschrijft hoe hij ervoor gaat zorgen dat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Naar verwachting zal de uitvoering starten in het tweede kwartaal van 2017. Zodra de aannemer geselecteerd is zal een exacte planning en fasering worden gemaakt. U ontvangt dan meer informatie.