Puntjes op de i in het centrumgebied

Promenade als verbinding- en ontmoetingsplek

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in het centrumgebied. Dat werpt vruchten af. De promenade is nagenoeg klaar, het centrum is nu een sociale ontmoetingsplek, een kloppend hart voor de wijk.

Vanuit de wijk is steeds de wens gekomen om mogelijkheden tot ontmoeten te creëren in het centrumgebied. Dat kan nu op de promenade en het plein, die de nieuwe entree én het visitekaartje van de Donderberg vormen. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Zonnestralenplein
Opvallend onderdeel van het centrumplan is het ‘Zonnestralenplein’. Het plein, dé entree van het winkelcentrum, is gelegen tussen de twee nieuw aangelegde parkeerplaatsen. Wijkbewoners opperden het idee om de klinkers in de vorm van zonnestralen te leggen. Zo weerspiegelen ze de verschillende nationaliteiten van de wijkbewoners die samen komen in het winkelcentrum. Het zonnestralenplein biedt ruimte voor activiteiten zoals bijvoorbeeld de Weekmarkt Donderberg.

Minder hard rijden
De rijbaan die voorheen uitnodigde tot hard rijden is nu versmald. De fietsers houden een plek op de rijbaan. Door het gebruik van gebakken klinkers in diverse kleuren, de toepassing van de plantenborder en de plaatsing van bomen dicht bij de rijbaan, is de weg optisch nog verder versmald. Samen met de kruispuntplateaus zorgt dit ervoor dat de snelheid van het verkeer afneemt.

Parkeren, ook voor fietsers
Het oude parkeerterrein aan de zijde van de Donderbergweg is door het entreeplein in tweeën gesplitst. In totaal zijn er nu 120 parkeerplaatsen. Verder is op het plein een ruime fietsenstalling gerealiseerd. Ook staan er fietsrekken bij de entree aan de Kasteel Hornstraat, bij de Donderie, de Sporthal, de kerk en bij Dernek.

Groen, groener, groenst
In het hele centrumgebied worden eind deze maand bomen en hagen geplant. Volgend voorjaar worden de plantenbakken gevuld met mooie, kleurrijke bloemen. Dan is de uitstraling compleet.