Renovatie woningen

Wonen Zuid is flink aan de slag op de Donderberg. Een korte update over de laatste stand van zaken.

Terugblik

Renovatie huurwoningen tussen koopwoningen
Op de Sterrenberg is er een behoorlijk aantal huurwoningen dat tussen koopwoningen ligt. Wonen Zuid vindt het belangrijk om al haar woningen te renoveren, daarom zijn deze woningen ook aangepakt. Omdat het gaat om losse woningen in een blok is deze renovatie minder ingrijpend geweest. De renovatie van deze zogenaamde versnipperde woningen is bijna afgerond. Nog 2 woningen resteren.

En we gaan door….

Renovatie 37 woningen Sterrenberg
Op dit moment ontwikkelen we de renovatieplannen voor de volgende 37 woningen (zie de afbeelding). Ook deze woningen gaan we in fases aanpakken. We streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2018 te starten met de renovatie van de eerste serie woningen. De betreffende bewoners zijn op de hoogte. Tijdens een bewonersavond krijgen ze meer informatie.

Renovatie 80 woningen Componistenbuurt
In de Componistenbuurt gaan we 80 woningen aan de Diepenbrockstraat/Chopinstraat renoveren. Tijdens een bewonersavond zijn de renovatieplannen gepresenteerd. In december bezoeken we alle bewoners thuis. Dan krijgen ze meer informatie en vragen we hen officieel om medewerking. Als 70% van de bewoners meedoet, gaat de renovatie definitief door en starten we eind februari 2018 met de werkzaamheden.