Samen bouwen aan een nieuwe wijkonderneming


In het schoolgebouw van Wings aan de Oranjelaan zijn mensen druk met elkaar in gesprek. In kleine groepjes praten ze over het opzetten van een nieuwe wijkonderneming voor de Donderberg.

Zo’n zestig mensen namen maandag 9 mei deel aan een bijeenkomst over het opzetten van een wijkonderneming. De groep bestond uit bewoners, vertegenwoordigers van initiatieven en organisaties die actief zijn op de Donderberg. De vrijwilligers van het Theehuisje zorgden voor overheerlijke hapjes.

Wat is een wijkonderneming?

Een wijkonderneming is een organisatie die activiteiten opzet van, voor en door bewoners. Mensen kunnen hier aan hun eigen toekomst werken. Bijvoorbeeld door te starten met (vrijwilligers)werk of het ontdekken van hun talenten. Ook kunnen ze deelnemen aan verschillende activiteiten. Daarnaast is het de bedoeling dat alle mooie initiatieven die er nu al op de Donderberg zijn samen komen in de wijkonderneming. Van daaruit kan de wijkonderneming verder groeien.

Creatief aan de slag

De deelnemers aan de bijeenkomsten gingen in groepjes creatief aan de slag. Zo dachten ze bijvoorbeeld na over welke organisaties en bewoners betrokken moeten worden. En over welke producten en diensten een wijkonderneming moet gaan bieden.

Starten op kleine schaal

Alles wat er tijdens de bijeenkomst is besproken wordt meegenomen in een zogenaamd bedrijfsplan. Dit plan wordt dan in het najaar weer met de wijk besproken tijdens een volgende bijeenkomst. Begin volgend jaar start de wijkonderneming op kleine schaal. In de jaren daarna krijgt de onderneming steeds verdere vorm en inhoud.

Graag willen we hierbij de deelnemers nogmaals hartelijk bedanken. Want een wijkonderneming is van en voor de wijk!

Heb jij ook interesse erin om mee te denken en praten over het opzetten van een onderneming van en voor de Donderberg? Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@donderbergroermond.nl.

 


Een deelnemer aan het woord…

Een van de deelnemers vertelt enthousiast over de diensten die een wijkonderneming kan gaan bieden: “Een klusbus vind ik een mooi idee. Mensen uit de wijk kunnen werken voor de klusbus. Zij voeren klussen uit bij mensen in de wijk die dit zelf niet kunnen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.” Een andere deelnemer heeft het plan om een vrouwencafé te beginnen: “Dat kan een veilige en mooie omgeving zijn voor vrouwen om elkaar te treffen.” Zo werden meerdere ideeën gedeeld die mogelijk een plekje kunnen krijgen binnen de nieuwe onderneming.