Schoon en veilig in de Vliegeniersbuurt

vliegeniersbuurtAfgelopen donderdagavond 1 juni heeft het Bewonersoverleg Vliegeniersbuurt een actie Schoon en Veilig gehouden. Met dertien enthousiaste buurtbewoners is een rondgang gemaakt door de Vliegeniersbuurt. Gewapend met grijper, ringen met vuilniszakken en met beschermende handschoenen en reflecterende hesjes aan zijn ze aan de slag gegaan. 

In vier groepen zijn de bewoners door de buurt gaan lopen om vuil te rapen en onveilige situaties in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan ongedierte en het ontstaan van onveilige (verkeers)situaties door begroeiing. In totaal zijn er negen volle vuilniszakken aan rommel opgehaald van de straat, uit de bosjes en van de diverse speelgelegen-heden. De gemeente heeft de middelen beschikbaar gesteld en gezorgd dat het vuil op correcte wijze is afgevoerd.

Bewoners hebben na de actie gezamenlijk in Gotcha! afgesloten. Daar werden ze ontvangen door Marion Buurman van de gemeente met vlaai voor hun inzet. Dit werd hartelijk ontvangen door de actieve en inmiddels ook dorstige bewoners. Al met al een zeer geslaagde actie.

Het volgende Bewonersoverleg Vliegeniers-buurt zal plaatsvinden op 31 augustus om 19.30 uur in de Vincent van Goghschool. Het eerder geplande Buurtoverleg van 19 juli zal in verband met de vakantie komen te vervallen.