Startsignaal voor scholieren om aan de slag te gaan met het verbeteren van de Donderberg

Gisteren gaf wethouder Pleyte het startsignaal voor het Jeugd Wijkontwikkelingsproces (Jeugd-WOP). Scholieren van BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en Niekée Roermond gaan aan de slag met de vraag: ‘Hoe zou jij de Donderberg verbeteren?’
Deze activiteit werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd en leverde meteen al prachtige ideeën op, zoals het opknappen van de rotonde aan de Koninginnelaan. Gisteren maakten de leerlingen kennis met de wijk en haar wijkbewoners.

De leerlingen kregen een keuze uit een achttal uitdagingen waarmee ze aan de slag mogen. Bijvoorbeeld de vraag hoe meer bewoners actief worden met werk of vrijwilligerswerk. Of hoe je de mening van mensen met een verschillende achtergrond hoort over zaken die spelen in de wijk. Het wijkontwikkelingsproces (WOP) is heel benieuwd met welke mooie ideeën de leerlingen komen voor de wijk.

Het initiatief sluit aan op ontwikkelingen om het onderwijs aan te laten sluiten op de praktijk en op maatschappelijke vraagstukken. Door met hun leerlingen de Donderberg in te gaan, geven de middelbare scholen vorm aan deze ambitie. Bijna 80 leerlingen van BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en Niekée startten op 30 oktober met een wandeling door de wijk onder leiding van wijkbewoners. Deze kennismaking was de opmaat voor hun eigen jeugdige wijkanalyse en het komen tot verbetervoorstellen. De verbeterplannen worden in april 2019 in het Limburgse gouvernement gepresenteerd aan een jury van wijkbewoners en wijkprofessionals. De insteek is dat succesvolle ideeën daarna door de leerlingen worden uitgevoerd, eventueel met hulp van professionele partijen in de wijk. Door dit project worden de scholieren zich bewust van de wijk waarin ze wonen, naar school gaan of doorheen fietsen. En van het feit dat hun ideeën ertoe doen en ze de wereld dichtbij huis kunnen verbeteren.

 

Foto: John Peters fotografie