Statenleden brengen werkbezoek aan de Donderberg

In het kader van het introductieprogramma ‘PS on tour’ brengen nieuwe statenleden van de provincie Limburg werkbezoeken aan verschillende plekken in Limburg. Op deze manier krijgen de statenleden een praktische indruk van hetgeen leeft en speelt in de provincie. Ook de wijk Donderberg in Roermond stond vrijdag 27 oktober op het programma.

Vertegenwoordigers van de partners uit het Wijkontwikkelingsprogramma benadrukken het nut en de noodzaak ervan. (Vlnr) Harold Lardinois, Ger Verstegen, Felix van Ballegooij en Jan Pieter Bovendorp

Al ruim 10 jaar werken de provincie Limburg, gemeente Roermond, Wonen Zuid en Wonen Limburg intensief samen om de Donderberg duurzaam te verbeteren. Samen met bewoners maken de partners van de Donderberg de wijk mooier, fijner en sterker , Er is al veel geïnvesteerd in het opknappen en verbeteren van woningen, het centrum, wegen en voorzieningen. Ook op sociaal gebied zijn al mooie resultaten geboekt. Zoals de Ontmoetingsruimte in de Donderie, het Cruyff Court en de Donderse Moestuin. Maar we zijn er nog niet. Want een wijk verbeteren is immers een kwestie van een lange adem.

Tülay Arslan deelt haar ervaringen over het opgroeien in een multiculturele wijk. Op achtergrond staat programmamanager Jan Pieter Bovendorp
Tülay Arslan deelt haar ervaringen over het opgroeien in een multiculturele wijk

Tijdens het werkbezoek van de statenleden deelde buurtbewoonster Tülay Arslan haar ervaringen over het opgroeien, wonen en leven in een multiculturele wijk. Tülay Arslan woont al ruim 40 jaar op de Donderberg en zij zet zich op diverse manieren in voor haar buurt. Ahmet Avci vertelde over een project om jongeren een betere start te gunnen in het voortgezet onderwijs. In dit project worden brugklassers gekoppeld aan leerlingen uit de bovenbouw. Als buddy begeleiden deze leerlingen uit de bovenbouw de brugklassers, waarmee de grote stap van lagere school naar middelbare school wordt verkleind. Hierdoor is er minder schooluitval.

Ahmet Avci is initiatiefnemer van het project Navigating.

Na afloop nodigde programmamanager Jan Pieter Bovendorp de statenleden van harte uit om nog eens terug te komen om uitvoeriger kennis te maken met de vele wijkinitiatieven die de Donderberg rijk is. Daarmee krijgen ze een nog meer compleet beeld van wat op de Donderberg leeft. Met dit flitsbezoek is de deur voor hen geopend.

 

.