Sterrenberg: renovatie woningen Saturnusstraat

Wonen Zuid is gestart met de renovatie van zes woningen aan de Saturnusstraat. De bewoners zijn hiertoe tijdelijk elders gehuisvest. Streven is de renovatie af te ronden voor het eind van dit jaar. Ook dit blok krijgt weer een mooie, herkenbare eigen uitstraling.

En nu het merendeel van de huurwoningen in het eerste deel van de Sterrenberg opgeknapt zijn, is het tijd ook de infrastructuur te verbeteren. Een groep van circa tien actieve Sterrenbergbewoners is hierover al enige tijd in gesprek met de gemeente. Gesproken wordt over positionering van parkeerplaatsen, materiaalkeuze van stoepen en straatwerk, beplanting etc. Om ideeën op te doen over de uitstraling die de wijk moet krijgen, is deze groep op bezoek gegaan in Maasniel en Tegelarijveld. Door de werkgroep is een paar ‘knelpunten’ bij de herinrichting benoemd. Via huisbezoeken door een bewoner, een medewerker van Wel.kom en een medewerker van de gemeente zijn hier reacties van bewoners op gevraagd. De reacties zijn verwerkt in een ontwerpplan dat voorgelegd wordt aan het college van Burgemeester en Wethouders. Streven is dit najaar/begin volgend jaar bewoners erover te informeren.

image004-1