Taak Wonen Zuid

In 2012 hebben de provincie Limburg, de gemeente Roermond en de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg een samenwerkingsovereenkomst getekend om de wijk Donderberg duurzaam te verbeteren. De opgave van Wonen Zuid ligt in de aanpak van de woningen in de wijk. De afgelopen 6 jaar hebben
wij dan ook hard gewerkt om de woningen in de Donderberg een andere uitstraling te geven. Maar we zijn nog niet klaar. Graag nemen wij u in dit artikel mee in de plannen die wij nog willen realiseren in de wijk.

Aantrekkelijke wijk waar mensen graag wonen

We vinden het belangrijk dat de mensen die nu op de Donderberg wonen er graag (blijven) wonen. Daarnaast willen we dat de wijk ook een aantrekkelijke woonplek is voor nieuwe bewoners. Om dat te bereiken renoveren we woningen, maar slopen we ook woningen en bouwen er nieuwe woningen voor terug. De eerste resultaten van deze transformatie zijn al zichtbaar in wijk maar we zijn nog lang niet klaar.

Eentonigheid doorbreken

De Donderberg is van oorsprong een zeer eenzijdige wijk met heel veel dezelfde woningen. We vinden het belangrijk dat de wijk aantrekkelijk is voor verschillende doelgroepen. Door woningen te renoveren of te slopen en nieuwbouw te realiseren, willen we de eentonigheid doorbreken én andere doelgroepen aantrekken. We bekijken daarom steeds per blok wat de beste ingreep is om dit te bereiken. Bij het ene woonblok kan dit vooral betekenen dat de woning een andere uitstraling krijgt door het gebruik van kleuren en materialen. Bij een ander blok kan dit weer betekenen dat de indeling (gedeeltelijk) veranderd wordt, omdat we in deze woningen een andere doelgroep willen huisvesten, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de woonwerkwoningen. Hiermee willen we meer zelfstandige ondernemers bereiken. Ook kiezen we voor sloop en nieuwbouw als we een bepaald woningtype willen toevoegen en de huidige woningen niet aangepast kunnen worden. Een voorbeeld hiervan zijn de nultreden woningen voor senioren.

Gefaseerde aanpak

Zoals bekend pakken we de woningen blok voor blok aan. Zodra we een blok gaan aanpakken worden de betreffende bewoners geïnformeerd.