Terugblik op het informatiemoment Donderhof

De gevel aan Kasteel Hornstraat.

In het hart van de Donderberg op het braakliggende terrein aan de Kasteel Hornstraat en Donderbergweg (tegenover het winkelcentrum) ontwikkelen twee zorgondernemers, ondersteund door Proteion, samen met Wonen Limburg een uniek zorgconcept. Op de kavel komt het kleinschalig woonzorgcentrum Donderhof, waar plaats is voor 30 mensen met een intensieve zorgvraag en 16 appartementen in het sociale huursegment.

Woonzorgcentrum Donderhof vanuit de lucht gezien.

Op maandagavond 1 maart vond er een online informatiemoment over de stand van zaken plaats en liet de architect zien hoe het gebouw past in de omgeving. Het gebouw zal bestaan uit 3 bouwlagen. De hoogste laag is 9 m. en vloeit over in de omgeving. Parkeren is voornamelijk gesitueerd aan de binnenkant. En er is veel aandacht in het plan voor groen.

Verbinding met de wijk

Zorgondernemers Tülay Arslan en Wilma Wijts zoeken straks de verbinding met de wijk op. Ze zijn blij met deze locatie zo midden in de wijk. Dat maakt dat ze straks met de bewoners gemakkelijk kunnen deelnemen aan de voorzieningen en activiteiten die al in de wijk aanwezig zijn. Ook gaan ze de verbinding aan met ketenpartners in de wijk.

Wonen en werken in de Donderhof

De zorgondernemers zijn verantwoordelijk voor de zorg en benodigde ondersteuning van de bewoners met een intensieve zorgvraag op de begane grond. Dit doen zij vanuit een samenwerking met Proteion, die kleinschalige woonzorglocaties achter de schermen ondersteuning biedt. Met deze samenwerkingsconstructie maakt Proteion kleinschalige 24-uurszorg voor een specifieke doelgroep, dichtbij, in de wijk of het eigen dorp mogelijk. Wonen Limburg gaat de appartementen verhuren. De verhuur loopt straks via www.thuisinlimbug.nl. Het is wijs om nu al in te schrijven als woningzoekende op deze website.
Woonzorgcentrum Donderhof biedt werk- en leerplekken aan voor medewerkers met allerlei culturele achtergronden. Ook vrijwilligers zijn van harte welkom. Eventuele interesse kan bij de zorgondernemers worden gemeld.

Duurzaam

Woonzorgcentrum Donderhof past prima in de wijkontwikkeling van de Donderberg. De gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg en de provincie Limburg werken sinds 2012 intensief samen om de Donderberg duurzaam te verbeteren. Het doel is om in 12 jaar tijd van de Donderberg weer een wijk te maken, waar mensen graag wonen, werken, zorgen, spelen en leren. Daarom wordt geïnvesteerd in het opknappen en renoveren van woningen, het centrum, wegen en voorzieningen. Maar ook door te investeren in mensen, zodat zij prettig in de wijk kunnen wonen. Eén van de dingen die op dit moment nog ontbreken is een kleinschalige woon- en zorgvoorziening in de wijk. Met Donderhof krijgt het braakliggend terrein tegenover het winkelcentrum een waardige en representatieve invulling.

Vervolg

Op dit moment wordt het bestemmingsplan uitgewerkt. Parallel daaraan is de architect bezig om het ontwerp definitief te maken. Daarna staan de vervolgstappen naar een omgevingsvergunning op het programma met als doel opstart van het bestemmingsplan. Als alles meezit, is de verwachting dat medio 2022 kan worden gestart met de bouw. Eind 2022/begin 2023 kunnen de deuren van het gebouw dan open.

De gevel aan de Donderbergweg

 

 

  • Kijk hieronder het filmpje waarin Wilma en Tülay vertellen over Donderhof.