Tijdelijk sportveld voor Roermond Rangers

Een lang gekoesterde wensdroom van bewoners en Roermond Rangers komt een stap dichterbij. De buurtbewoners van de Componistenbuurt en de Roermond Rangers gaan namelijk het noordelijk deel van de braakliggende bouwkavel aan de A73 gebruiken voor ontmoeting en (informeel) sporten. Daarvoor is de komende maanden wel nog werk aan winkel. Als alles meezit, is de Donderberg rond de zomer weer een mooie ontmoetingsplek rijker.

Vanavond ondertekenden Bouwontwikkeling Jongen en Wonen Limburg een tijdelijke overeenkomst voor het gebruik van deze bouwkavel. Daarna droeg Wonen Limburg de grond voor tijdelijk gebruik over aan de wijkbewoners van de Donderberg en Roermond Rangers. Ook de gemeente Roermond werkt mee en juicht het tijdelijke gebruik van dit braakliggende stuk grond toe. Zo komt de realisatie van de wens vanuit de wijk binnen handbereik.

foto-1-websiteEen plek voor de buurt
Op het zuidelijke deel van het gebied start Bouwontwikkeling Jongen dit jaar met de ontwikkeling en verkoop van 45 huizen in het project Sjtadshaof. Het noordelijk deel wordt voorlopig nog niet gebruikt voor woningbouw. Zodra dit terrein als bouwkavel nodig is, eindigt het gebruik door buurtbewoners en Roermond Rangers.

Buurt blij met gebruik braakliggend terrein
“We zijn dolblij dat we nu kunnen werken aan een eigen veld om te soft- en honkballen”, lacht Empy Serberie van de Roermond Rangers blij. Bert Pansters van het Bewonersoverleg Componistenbuurt is ook in zijn nopjes: “Het heeft even geduurd, maar nu kunnen we eindelijk de handen uit de mouwen steken. Straks kunnen kinderen er spelen met ouders en grootouders en kan er volop worden gewandeld en gepicknickt.”

Werk aan de winkel
Het kost nog wat tijd voordat de eerste bal geslagen wordt, het eerste kind er speelt en de eerste wandelaar te zien is. Partijen kunnen nu namelijk starten met het concreet uitwerken van een inrichtings- en beheerplan. Bij deze uitwerking gelden wat spelregels om het tijdelijke karakter te waarborgen. Dit gebeurt allemaal de komende maanden.

Wijkontwikkelingsproces (WOP) Donderberg
De gemeente Roermond en Wonen Limburg zijn samen met de provincie Limburg en Wonen Zuid sinds 2012 actief bezig met wijkverbetering van de Donderberg. De inrichting van deze kavel sluit aan op de wensen van de WOP-partners om de wijk een betere uitstraling te geven, de sociale binding tussen bewoners te versterken en met name ook om iedereen een plek te geven om actief te zijn in en voor de gemeenschap.