Uitnodiging Praatcafé WOP Donderberg

Op donderdag 22 juni 2017 organiseren we, na eerdere succesvolle bijeenkomsten, het 7e praatcafé WOP Donderberg. De informele ontmoeting tussen aanwezigen staat centraal. Deze keer mogen we te gast zijn bij Zwembad de Roerdomp, Achilleslaan 2C, in Roermond. Van 16.00 tot 18.00 uur.

praatcafe-foto-zwembad-juni-2017Tijdens het Praatcafé vertellen we kort over de wijkverbetering op de Donderberg. Natuurlijk krijgen we informatie over de inzet van Sportservice op de Donderberg en over Zwembad de Roermond, een locatie die voor velen van jullie bekend is, en anders zeker de kennismaking waard. Ook is er ruimte om een project of initiatief te pitchen (fijn als je dat vooraf zou willen aanmelden, dan houden we er tijd voor vrij).

Bijpraten op informele wijze
Het Praatcafé is bovenal een moment om op informele wijze bij te praten met iedereen die actief is in de wijk: beroepskrachten en bewoners. Voor een drankje en klein hapje wordt gezorgd. Werk of woon je op de Donderberg, kom dan naar het Praatcafé!
Alle professionals, van bestuurders tot medewerkers, van WOP tot Wel.kom, Wijkteam, Wijk Economisch Platform, woonzorgoverleg, onderwijs-overleg! Maar ook sociaal-maatschappelijke partners uit de wijk, zoals Maximina, DB4ALL, Bij Bosshardt en Dernek. Vrijwilligersorganisaties als de Wijkraad Donderberg, de bewonersoverleggen uit de vier buurten, de Ontmoetingsruimte, Woonzorgbrigade/Burenhulp, Welkom in de Wijk, Weekmarkt op de Donderberg, Dondersgoed Spul etc.

Aanmelding
Opgave uiterlijk maandag 12 juni (in verband met catering en ruimte-indeling) graag bij Annina Peeters, programma-assistent WOP Donderberg middels een mailtje naar info@donderbergroermond.nl of telefoontje naar Annina: 0475 – 35 95 85.
Zegt het voort! Ook mensen die de mailuitnodiging niet zelf ontvangen hebben, maar zich aangesproken voelen door dit programma zijn van harte welkom.

Hartelijke groeten,

Ellen Janssen
Programmamanager WOP Donderberg
Namens gemeente Roermond, Wonen Limburg, Wonen Zuid en Provincie Limburg