Uitnodiging Wijkinformatie avond: woensdag 19 oktober 2016

Er gebeurt veel op de Donderberg. Overal duiken projecten en activiteiten op. Of het nu iets met koken, sporten of tuinieren is, we doen het allemaal. Het liefst samen want zo krijgen we dingen voor elkaar. Daar krijgen we energie van. We maken de wijk steeds mooier, fijner en sterker. Hier wonen, werken en leven wel tachtig nationaliteiten bij elkaar. Met zoveel diversiteit blinkt iedereen wel ergens in uit. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat de Donderberg een fijne wijk is en ook blijft. Daartoe zetten we (de vier WOP-partners, bewoners, ondernemers en andere wijkpartners) afgelopen vier al samen de schouders onder de wijkontwikkeling van de Donderberg. Ook de komende vier jaar blijven wij dat als partners doen!

Graag blikken we op woensdag 19 oktober in De Donderie met u terug op wat er gebeurd is en op wat er voor de komende jaren op de rol staat. Daarbij is ook de input meegenomen die tijdens de gemeentelijke wijkraadpleging op 16 juni 2016 is ingebracht: waar u trots op bent en wat er beter kan in de wijk. Zoals aandacht voor de Antilliaanse gemeenschap, meer vrijetijdsmogelijkheden voor de jeugd en het schoonhouden van de wijk. Een aantal van de toen ingebrachte zaken is inmiddels opgepakt, bij andere dingen gaat dat nog gebeuren.

Graag vertellen we u over onze (concept-)richting en over de wijze waarop we die willen verwezenlijken: nog meer samen met de wijk! Heel benieuwd zijn we daarom naar uw wensen en verwachtingen voor de komende vier jaar en de rol die u daarbij voor u zelf ziet. Samen met anderen. Want ‘Zo doen we dat op de Donderberg!’

Programma

Locatie
De Donderie, Donderbergweg 47, Roermond

19.15 uur
Ontvangst met koffie/thee, bezoek info-stands

19.30 uur
Opening en welkomstwoord – Gerard IJff, WOP-voorzitter

19.35 uur
Terugblik en vooruitblik op wijkontwikkeling Donderberg – Ellen Janssen, programma-manager WOP Donderberg

19.50 uur
Pauze en bezoek info-stands van diverse projecten en initiatieven op de Donderberg

20.15 uur
Tafelgesprekken: wensen, verwachtingen, eigen rol

21.00 uur
Afsluiting

We hopen u te mogen begroeten op 19 oktober!