Veertien deelnemers aan reanimatiecursus

Een cursist is bezig met reanimatieoefeningen, terwijl enkele andere cursisten toekijken.

Een hartstilstand kan iedereen overal overkomen. Vaak worden mensen in of rond huis getroffen door een hartstilstand. Dan is het goed om mensen in de omgeving te hebben, die weten hoe ze moeten handelen. Jaarlijks zijn er in Nederland circa 8.000 reanimaties. In 3 op de 4 situaties zijn er omstanders die het slachtoffer kunnen reanimeren. Daarmee is er grote behoefte aan mensen die kunnen handelen bij een hartstilstand.

Veertien deelnemers van de Donderberg hebben in februari een basis reanimatiecursus voor volwassenen en baby/kind gevolgd die verzorgd werd door Detlev Hagenaars. De cursus was een initiatief van de Somalische stichting Iftiin en werd gegeven bij DB4all. Stichting Iftiin heeft bij Kleur-je-Wijk een subsidieaanvraag ingediend en ze heeft een eenmalige subsidie gekregen om deze cursussen te organiseren.

Redden van een leven

Tijdens de cursus hebben de deelnemers de basis van reanimeren geleerd. Zo leerden ze hoe ze een bewusteloos slachtoffer kunnen benaderen en hoe ze een slachtoffer kunnen beademen. Ook leerden ze hoe ze een automatische externe defibrillator (AED) kunnen gebruiken. Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon. De AED dient een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Zo hebben ze geleerd hoe ze iemands leven kunnen redden. Naast de volwassenen reanimatie was er ook een cursus voor reanimatie voor baby’s en kinderen.

Cursus speelt in op groeiende behoefte

Verbondenheid

Salada Ali Malin van de Stichting Iftiin is initiatiefneemsters van deze cursus. Het idee om de cursus te organiseren is een aantal jaren geleden ontstaan. Toen werd ook al met veel succes een reanimatiecursus gegeven. Stichting Iftiin wil met deze cursus niet alleen het belang van reanimaties benadrukken. Ook wil de stichting met de cursus ook de verbondenheid met de wijk stimuleren. Op een later moment organiseert de Stichting nog een cursus over brandveiligheid. Hierin wordt ingegaan op het bestrijden van brand in en om huis. Na succesvolle afronding van trainingen melden de cursisten zich bij HartslagNu. Ze kunnen dan worden opgeroepen als er een reanimatie in de buurt nodig is. Deze cursus werd verzorgd door Detlev Hagenaars- Training & Coaching.

Met enige regelmaat worden er door verschillende organisaties reanimatiecursussen georganiseerd. Zo kun je bijvoorbeeld terecht bij de EHBO vereniging Maasniel  Als je een aanvullende zorgverzekering hebt, dan wordt meestal het cursusgeld betaald. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met je zorgverzekering.

 

Een foto van een deel van de cursisten met onder andere cursusleider Detlev Hagenaars en Salada Ali Malin van de Stichting Iftiin. Een aantal cursisten houden reanimatiepoppen vast.
Een deel van de cursisten met geheel links cursusleider Detlev Hagenaars. Derde van links Salada Ali Malin van de Stichting Iftiin.