Verhoogde bakken in Donderse Moestuin

Er is afgelopen weken hard gewerkt in de Donderse Moestuin.  Het resultaat mag er zijn! Twee verhoogde moestuinbakken voor de mensen die niet (goed) meer kunnen bukken en dus niet in bakken op de grond konden werken. Hulde voor bestuur en vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet!