Veel waardering Kern met Pit voor inzet Dondersgoed Spul

In hele korte tijd hebben enkele enthousiaste buurtbewoners een aanvraag voor Dondersgoed Spul ingediend bij Kern met Pit, editie 2017. Dondersgoed Spul is een combinatie van repaircafé, ruilwinkel en spelotheek. Op de aanvraag kwam een eerste hele mooie reactie terug van Jan Levels, contactpersoon Kern met Pit: “Het is fijn te constateren dat ook bij jullie inzet is om je buurt in een aantal opzichten mooier te maken. Mijn petje af daarvoor.” Maar dat is niet het enige…

Naast Dondersgoed Spul zijn er nog ongeveer dertig andere initiatieven bij Kern met Pit Limburg aangemeld. Jan Levels, Kern met Pit: “Voor ons ook een bewijs dat zelf in actie komen om er samen iets moois van te maken in Limburg erg leeft.” Op korte termijn volgt een afspraak tussen Jan Levels en de kartrekkers van Dondersgoed Spul. Jan laat zich graag uitgebreider informeren over het ‘wel en wee’ van het project Donders Spul, een combinatie van repaircafé, ruilwinkel én spelotheek. “Dit is van belang om te kunnen bepalen, zeker nu er zoveel aangemelde deelnemers zijn, of jullie project Dondersgoed Spul definitief mee kan doen aan Kern met Pit 2017. Er is veel waardering voor jullie inzet’, aldus Jan Levels.

De kartrekkers van Dondersgoed Spul, Miriam, Sami, Sandra, Babs, Rashella en Machiel, kijken uit naar het gesprek. Wordt vervolgd!

Meer weten over de aanvraag van Dondersgoed Spul bij Kern met Pit? Klik dan hier.