Wat is, en wat doet de Stichting Leergeld?

Het woord ‘LEERGELD’ is bij niet veel mensen bekend. Leergeld is het geld dat nodig is om te leren. Leren ? Dat is toch gratis ?

Dat klopt, het Nederlandse onderwijs is (bijna helemaal) gratis.

Echter behalve op school leren kinderen, OOK en VOORAL bij activiteiten buiten school.

Spelend op straat,
Sportend bij een sportvereniging,
Tijdens een schoolreisje,
Samen met leeftijdgenootjes op een jeugdvereniging,
Tijdens het muziek maken op muziekvereniging,
Tijdens het toneel leren spelen bij een jeugd-amateur-toneelvereniging,
Zingen bij een jeugdkoor,
Deelname aan andere bijzondere buitenschoolse activiteiten,
Lidmaatschap van een bibliotheek,
’s Zomers met klasgenootjes naar het zwembad,

Al dit soort activiteiten waar kinderen iets leren (behalve buiten spelen) kosten echter geld. Geld dat heel veel ouders helaas niet te besteden hebben.

Voor financiële ondersteuning in de kosten voor deze activiteiten kunt u terecht bij de Stichting Leergeld.
Maar ook voor: de jaarlijkse ouderbijdrage of andere kosten die nodig zijn voor basis- en voortgezet onderwijs.

Stichting Leergeld Roermond/Roerdalen:
Charles Ruysstraat 84, 6042 CE Roermond. Tel.: 0475-475268 en email: info@leergeldroermondeo.nl