Werkzaamheden aan straten Sterrenberg gestart

(uit Wijkblad Donderberg, oktober 2017)

In oktober is gestart met de werkzaamheden van fase 1 aan de straten in de Sterrenberg. Daarbij worden de wegen, het gras en de bomen vernieuwd in de Mercuriusstraat, Apollostraat, Jupiterstraat en een gedeelte van de Plutolaan en de Saturnusstraat. Ook komt er in een deel van het gebied een nieuw riool.

Op donderdag 19 oktober organiseerden de gemeente en de aannemer (BAM infra) een informatieavond voor omwonenden van fase 1. Daarin werd kennis gemaakt, werden de plannen gedeeld en vragen van omwonenden beantwoord.

Wat gebeurt er tot de kerstvakantie?
Om te zorgen dat er tijdens de werkzaamheden in alle drie de fases genoeg parkeerplaatsen blijven, worden er eerst in de hele Sterrenberg extra parkeerplaatsen gemaakt. Daarnaast wordt, om de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden goed te houden, een tijdelijke weg aangelegd tussen de Apollostraat en de Plutolaan.

Voor de kerstvakantie starten de werkzaamheden in de Jupiterstraat, Apollostraat en een gedeelte van de Plutolaan. Ook worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de fietsverbinding tussen de Koninginnelaan en de Plutolaan.

Wat gebeurt er na de kerstvakantie?
In de wijkkrant van december komt te staan hoe de werkzaamheden na de kerstvakantie worden vervolgd.