Wijkblad – editie augustus 2021

Ook in de zomervakantie wordt het wijkblad bezorgd. In deze zomerse uitgave leest u de volgende onderwerpen:

  • De Wijkraad
  • Reactie open brief
  • MarlenĂ© Cameron vertelt over haar werk
  • De Maan
  • Subsidieregeling voor renovatie verlengd
  • We zijn benieuwd naar uw mening over de Donderberg
  • Stand van zaken Donderhof
  • Koude golf
  • Kun jij iets betekenen voor mensen met dementie?
  • De senioradviseur is er voor u