Wijkcoaches!!! Maak kennis met … Diana Bolk

(uit wijkblad Donderberg, maart 2017, door Wendy van den Berg)
In deze reeks interviews maken we kennis met wijkcoaches vanuit het project Ontdek je (Wij(k)kracht. Het project Ontdek je (Wij(k)kracht heeft als doel om vrijwilligers op de Donderberg met kennis en vaardigheden te versterken. De deelnemers aan de cursus van afgelopen zomer zetten zich nu bewust in voor mensen in de wijk Donderberg. Zij willen bewoners als vrijwilliger werven en bewoners/vrijwilligers ondersteunen bij vrijwilligerswerk. Door het doen van vrijwilligerswerk neem je actief deel aan het leven op de Donderberg en zet je een stap op de participatieladder. Doordat er via dit wijkblad kennis wordt gemaakt met wijkcoaches zullen ze herkenbaar zijn als coach voor de wijk Donderberg.

diana-bolk-wijkcoachDiana Bolk
5 Jaar vrijwilligster met hart en ziel.
Doordat er eens iets mis was met een fietspad, ben ik doorverwezen naar het bewonersoverleg. Daar ben ik blijven hangen om te helpen. Via de wijkraad en het dagelijks bestuur, ontdekte ik de ontmoetingsruimte, de woon-zorg. Als ze eenmaal weten wat je doet, blijven ze met ideeën komen en alles is even leuk. Zo ben ik uit nieuwsgierigheid begonnen als wijkcoach. De cursus die we aangeboden kregen, was echt geweldig.

Een hele leuke vrouw kwam binnen en stelde ons meteen op ons gemak. Waardoor ik het gevoel kreeg dat ik alles tegen haar kon vertellen. Dat wilde ik ook kunnen. Op zo’n manier leer je de mensen pas echt kennen, als je je zo kan opstellen vertellen mensen makkelijker en kom je sneller en beter te weten wat het probleem is.

Je moet niet luisteren naar wat ze zeggen maar horen wat ze bedoelen. Zo kan er iemand komen die zegt geld-gebrek te hebben. Dan kan je oordelen door te denken dat ze dan wel te veel uitgeeft. Laat je deze persoon verder praten, dan kom je er misschien achter dat die persoon nooit heeft leren koken en elke dag eten moet bestellen of kant en klaar maaltijden moet kopen. Er zit vaak meer achter een probleem. Het probleem is hier dus niet: Ik heb geld tekort. Het probleem is hier: Ik kan niet koken. En dat is op te lossen. Wij kunnen die persoon dan doorverwijzen naar een kookclub ofzo, dan ontmoeten ze ook nog andere mensen.

Drempel
Mensen vinden het vaak moeilijk om hulp te vragen. Wij proberen de drempel zo laag mogelijk te leggen door de mensen te ontvangen met koffie en thee. Er is een mogelijkheid om in een aparte ruimte je verhaal te vertellen en we gaan op een vertrouwelijke manier met de informatie om. Mensen kunnen zo binnenlopen of eerst bellen voor een afspraak.

Laat mensen in hun waarde
Er zijn veel mensen eenzaam. Als wij de mensen kunnen helpen door weer een doel te vinden in hun leven, dan is dat toch geweldig. Ze hebben vaak het idee dat ze niks meer kunnen en niet meer nodig zijn. Dat brengt negatieve gedachtes op gang. We helpen mensen door mee te kijken naar wat er allemaal wél goed gaat en wat ze nog wel zelf kunnen. Dit verhoogt het zelfvertrouwen en de positieve kijk op de toekomst. Wat ook heel belangrijk is, is dat de mensen zelf de controle behouden, vanuit de wijkcoaches bieden we alleen hulp aan op de manier die de mensen willen.

Geschreven door:
Wendy van den Berg

wijkcoach