Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt

Op 6 april starten de werkzaamheden in de Kastelenbuurt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BLM Wegenbouw B.V. De keet van de uitvoerder van BLM is op de parkeerplaats aan de Kasteel Hornstraat geplaatst. Hier kunnen bewoners/ondernemers tijdens de uitvoering terecht met eventuele vragen.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden kunt u bekijken op de website van BLM: https://www.blmwegenbouw.nl/projecten/kastelenbuurt. Ook kunt u de BLM Wegenbouw app downloaden om meer informatie betreffende het project te ontvangen. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden?  Stuur dan een e-mail naar c.reuls@blmwegenbouw.nl