Wijkontwikkeling Donderberg gaat tweede fase in

cover-up2-wop-donderberg-01De Gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg en de Provincie Limburg werken door aan de wijkontwikkeling van de Donderberg. De vier partners in het WOP (wijkontwikkelingsplan) Donderberg hebben dit besloten door het Uitvoeringsprogramma voor fase 2 (2017 t/m 2020) vast te stellen. Hierin stellen zij nog meer dan in fase 1 de bewoner centraal. Ook zoeken de WOP-partners nog meer contact met andere, in de wijk actieve, professionele partners.

Renovatie van woningen, verbetering van de openbare ruimte, veiligheid, jeugd en jongeren, (lang) thuis in eigen wijk en activering naar (vrijwilligers)werk, zijn een greep uit de plannen en thema’s in de tweede fase. Hiervoor is ook geld gereserveerd.

Gerard IJff, voorzitter stuurgroep Wijkontwikkelingsplan Donderberg: “Ik ben blij dat de besluitvorming positief heeft plaatsgevonden bij de vier WOP-partners over fase 2. We bouwen gezamenlijk, en met vele anderen, verder aan een mooie Donderberg! Zo doen we dat op de Donderberg.”

Bewoners centraal
Bij de wijkverbetering spreken de partners niet óver maar mét bewoners. Waar mogelijk verbeteren de bewoners zelf de wijk. En die kracht is al op diverse plekken zichtbaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Donderse Moestuin, de Ontmoetingsruimte Donderberg, de plaatselijke weekmarkt en de Woonzorgbrigade/ Burenhulp en Dondersgoed Spul.

Nog meer dan in fase 1 zoeken de partners contact met andere, in de wijk actieve, professionele partners. In fase 2 staan ‘leren’ en ‘experimenteren’ centraal. Nieuwe werkwijzen of ideeën worden op de Donderberg uitgeprobeerd. Als ze succesvol zijn, volgt een bredere uitrol over de andere wijken in Roermond en/of Limburg.

Greep uit plannen
Net als in fase 1 zijn in fase 2 de thema’s ‘fysiek’, ‘veiligheid’, ‘economie’ en ‘sociaal’ belangrijk. Bij de thema’s ‘fysiek’ en ‘veiligheid’ zijn de projecten bijna allemaal benoemd. Voorbeelden zijn ‘buurtbemiddeling’, ‘renovatie woningen Sterrenberg’ en ‘verbetering openbare ruimte’. Bij de thema’s ‘economie’ en ‘sociaal’ is bewust ruimte gelaten voor een meer procesgerichte aanpak. Dit betekent dat de partners de projecten in overleg met bewoners en wijkpartners bepalen. Daarbij staan drie onderwerpen centraal: ‘jeugd en jongeren’, ‘(lang) thuis in eigen wijk’ en ‘activering naar (vrijwilligers)werk’.

Investering
Voor de uitvoering van fase 2 hebben de WOP-partners ongeveer 22 miljoen euro bij elkaar gebracht: een kleine 2 miljoen gaat naar sociaaleconomische projecten, inclusief veiligheid. Een deel van dit bedrag is gereserveerd voor initiatieven van mensen en instanties uit de wijk, het zogenaamde ‘Donderbudget’. 6,5 ton is gereserveerd voor ondersteuning, communicatie en organisatie. Daarnaast gaat ruim 19,5 miljoen naar renovatie, sloop en nieuwbouw van huurwoningen en het opknappen of herinrichten van de openbare ruimte.

Het uitvoeringsprogramma-fase-2-wop-donderberg vindt u hier.