De Wijkraad en bewonersoverleggen

wijkraad-logoDe Wijkraad Donderberg is een onafhankelijke stichting die gevraagd en ongevraagd advies geeft over zaken die de hele wijk aangaan. Politici, beleidsmakers, organisaties, wijkontwikkelingsplan en wijkteam Donderberg hechten veel waarde aan de mening van de Wijkraad. Om de vier buurten (de Componisten, Kastelen, Vliegeniers en Sterrenberg) een eigen stem te geven is er per buurt een bewonersoverleg. Die bewoners overleggen komen regelmatig bij elkaar en hebben vertegenwoordigers in de wijkraad zitten.

Als bewoner bent u de enige echte specialist van de buurt, u weet wat er leeft, wat er goed is en wat er beter kan. Uw inbreng is waardevol. U kunt het verschil maken!

Er gebeurt momenteel veel in het kader van het Wijkontwikkelingsplan. Bewoners worden erbij betrokken om mee te denken over de Donderberg en hun buurt. Een bewonersoverleg kan zaken op de kaart zetten bij de Wijkraad en zorgen dat de mening van bewoners meetelt bij het maken van plannen. Door samen te werken bereik je meer, leer je van elkaar & sta je sterker.

Wilt u eens komen luisteren? Meepraten? Of heeft u goede ideeën voor verbeterpunten in uw buurt? Kom dan naar een bewonersoverleg en sluit u aan!

Nieuwsgierig? Kijk ook eens op www.wijkraaddonderberg.com