Wist je dat? … van de Sterrenberg

… er in de wijk Donderberg 4 buurten zijn, nl. Sterrenberg – Kastelenbuurt – Vliegeniers-buurt – en de Componistenbuurt…

… er meer dan 2000 inwoners in de Sterrenberg zijn…

… de Sterrenberg een eigen buurtpreventie WhatsAppgroep en een eigen Facebookpagina (@Sterrenbergbuurt Roermond) heeft…

… er voor alle bewoners van de Sterrenberg geregeld een Bewonersoverleg is, gericht op een thema dat speelt in de buurt…

… er vorig jaar een werkgroep van 8 personen is gevormd die haar best doet o.a. deze Bewonersoverleggen te organiseren…

… dat wij (de werkgroep) graag van bewoners hoort wat er leeft en speelt in de buurt…en dat bewoners welkom zijn zich aan te sluiten bij de werkgroep…

… dat deze werkgroep geen vertegenwoordiger is van de buurt, maar wel aandacht vraagt voor de belangen van de buurt…

… wij vorig jaar 5 Mopperen-mag-dagen hebben georganiseerd op 8 plekken in de buurt…

… we daar zo’n 55 bewoners gesproken hebben…en er ook wijkpartners aanwezig waren (gemeente, BOA’s, jongerenwerk)…

… er zich toen 13 bewoners hebben aangemeld voor de mailing van het Bewonersoverleg…

… we al 172 (email)adressen hebben verzameld, om bewoners op de hoogte te houden…

… we de signalen en problemen waar mensen mee kwamen op de Mopperdagen hebben doorgeven aan het wijkteam… en zij vele zaken hebben opgepakt…

… er diverse onderwerpen naar voren zijn gekomen nl. spelen voor kinderen, renovatie woningen, infrastructuur , zwerfafval, auto’s die te hard rijden, drugsoverlast en de communicatie over belangrijke informatie door professionals …

… we met de gemeente en Wonen-zuid in gesprek zijn gegaan over de communicatie naar de buurt… en we het voor elkaar gekregen hebben om een groot informatiebord te krijgen, waar informatie op komt over de renovaties in de Sterrenberg…

… de 1e fase van het renoveren van de infrastructuur gestart is… en wij samen met andere buurtbewoners hebben mogen meepraten over de plannen van de renovatie van de infrastructuur in de Sterrenberg…

… dit allemaal mogelijk is als we ons als bewoners samenpakken, door bijvoorbeeld naar Bewonersoverleggen te komen…

… wij nog wel een paar leuke ideeën hebben voor de buurt – o.a. een straatontbijt, kofferbakmarkt, hondenwandeldag of een kinderactiviteit – maar dit alleen tot stand kan komen met de hulp van buurtbewoners…

… als je meer wilt weten of mee wilt helpen, je het maar hoeft te vragen aan ons…

Bewonersoverleg Sterrenberg
Nejla, Lilian, Leon, Linda, Han, Marlène, Miriam en Diana
(Contact via z.naus@welkom.nu of 06-52562832)