Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, de seniorenadviseur helpt

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen buurt is een wens van veel senioren. Gelukkig zijn er veel voorzieningen, regelingen en activiteiten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en financiën die dit mogelijk maken. Maar weet u welke mogelijkheden er zijn? En hoe u hier nú of in de toekomst gebruik van kunt maken?

De seniorenadviseur helpt
Veel senioren hebben behoefte aan goede informatie zodat zij, als het nodig is, de juiste keuze kunnen maken in hulp- en dienstverlening. De seniorenadviseur is een deskundige vrijwilliger die is opgeleid om u te informeren over de diverse mogelijkheden bij u in de buurt. Hij of zij kent bovendien het ingewikkelde veld van voorzieningen, procedures en regelgeving.

Tijdens een huisbezoek gaat de vrijwillige seniorenadviseur met u in gesprek over hoe u het wonen, de zorg en het welzijn ervaart. U krijgt volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Ook krijgt u uitgebreide informatie over regelingen en voorzieningen. Waar nodig wijst de adviseur u de weg naar andere organisaties en instanties.

Waarvoor kunt u zoal terecht bij de seniorenadviseur?
1.Wonen: aanpassingen in uw woning, huurtoeslag, de klussendienst en het zoeken naar een passende woning.
2.Welzijn: bewegen voor ouderen, educatieve activiteiten, activiteiten bij u in de wijk, sociale contacten, vrijwilligerswerk, personenalarmering en mantelzorg.
3.Zorg: zorgteam, sociaal wijkteam, hulpmiddelen, thuiszorg, zorgtoeslag, verzorgingshuizen, dagopvang en maaltijdvoorziening.
4.Verkeer en vervoer: Omnibuzz, Valys, invalidenparkeerkaart en buurtbus.
5.Financiën: bijzondere bijstand, participatiefonds, zorgtoeslag, hulp bij de administratie thuis, belastingaangifte, kwijtscheldingen en schuldhulpverlening.

Meer weten?
Voor vragen of voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de professionele seniorenadviseurs van Wel.kom.
T 0475 34 51 35 E seniorenwerkroermond@welkom.nu