Een eigen klusbus en buurtrestaurant voor de Donderberg

Op dit moment wordt er volop gewerkt aan het opzetten van een klusbus en buurtrestaurant voor de Donderberg. Het plan is dat het buurtrestaurant begin 2023 opent en dat de klusbus vanaf dan door de straten van de Donderberg rijdt.

De klusbus en het buurtrestaurant zijn het resultaat van een bijeenkomst eerder dit jaar. Buurtbewoners en mensen van de verschillende wijkinitiatieven dachten toen na over het opzetten van een buurtonderneming. De deelnemers denken dat er op de Donderberg de meeste behoefte is aan deze twee initiatieven.

Buurtklusbus voor de kleine klusjes

De buurtklusbus is een klusbedrijf dat voor buurtbewoners kleine, veelvoorkomende klusjes kan uitvoeren om met kleine maatregelen  huizen energiezuiniger te maken. Hiervoor worden met de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg afspraken gemaakt. Huurders kunnen dan tegen een kleine bijbetaling gebruik maken van de klusbus. Ook particuliere woningbezitters kunnen de klusbus inschakelen. Het klusbedrijf bestaat (grotendels) uit klussers die zelf op de Donderberg wonen. Klussers die door omstandigheden elders niet aan de slag kunnen. Zo zijn ze toch zinvol bezig en kunnen ze werkervaring opdoen. Door deze klussers in te zetten voor de wijk, snijdt het mes dus aan twee kanten. De buurtklusbus werkt vanuit het Bruishuis aan de Saturnusstraat. Hier zit ook al het wijkteam van Groen & Doen. Dit wijkteam onderhoudt de groenvoorzieningen binnen de wijk. Door samen te werken kunnen werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd.

Samen eten in het buurtrestaurant

Op de Donderberg bestaat behoefte aan samen koken en eten. Elkaar ontmoeten en het tegengaan van eenzaamheid krijgt vorm in een buurtrestaurant van en voor de Donderberg. In dit buurtrestaurant kunnen mensen voor een paar euro een gezonde en lekkere maaltijd eten.
Het buurtrestaurant gaat begin 2023 van start en is dan enkele avonden per week open. Er zijn binnen de wijk ook andere initiatieven die actief zijn op het gebied van koken en eten. Samen met deze wijkinitiatieven wordt gekeken naar het invullen van een buurtrestaurant. De
locatie van het buurtrestaurant is nog niet bekend. Het wordt in elk geval een locatie die centraal ligt en makkelijk toegankelijk is.

Om dit van de grond te krijgen moet er de komende tijd nog veel gebeuren. In het wijkblad van december lees je meer over de buurtklusbus en het buurtrestaurant.