IMC Basis inspireert kinderen op de Donderberg

IMC Basis Van GoghschoolKinderen al op jonge leeftijd laten zien wat ze later allemaal kunnen gaan doen en hen vertrouwen geven in hun eigen talent. Dat is het doel van het project IMC Basis, dat sinds een jaar draait op basisscholen De Kasteeltuin en de Vincent van Goghschool. Drie leraren vertellen over hun ervaringen met IMC Basis.

Het landelijke project komt voort uit de IMC Weekendschool. Dit initiatief probeert een betere verbinding tussen het onderwijs en de maatschappij te maken, door sprekers in de klas te laten vertellen over hun werk. De twee basisscholen op de Donderberg zijn de enige scholen in Limburg waar IMC Basis nu in het onderwijsprogramma wordt aangeboden. Gert-Jan Marsman en Matty Beckers van de Vincent van Goghschool en Ankie Venner van De Kasteeltuin zijn alle drie enthousiast over de aanpak. “IMC Basis geeft leerlingen vertrouwen en inspiratie op een manier die je vaak niet met andere vakken bereikt”, vertelt Ankie.

Verrassende samenwerking

De sprekers behandelen thema’s zoals politiek, ondernemerschap, architectuur en journalistiek. Onlangs heeft bijvoorbeeld iemand van de Rabobank verteld over ondernemerschap. De leerlingen hebben daarna een bedrijfsplan opgesteld voor hun zelfbedachte bedrijf. Dit hebben ze in de laatste week van het schooljaar gepresenteerd. Ankie vertelt enthousiast: “Alle kinderen zijn gegroeid door dit project. Ze waren zenuwachtig voor de presentatie maar ze helpen elkaar. De ene is goed in tekenen en mag het logo maken, de andere kan goed rekenen en stelt de cijfers op, een derde praat gemakkelijk en presenteert. Zo leren ze op jonge leeftijd al hun eigen talenten kennen en wat ze kunnen bereiken wanneer ze samenwerken. Bij andere vakken bestaat die ruimte niet.”

IMC Basis Van GoghschoolVoor de sprekers is het interessant om te zien hoe betrokken en enthousiast de kinderen zijn. “Ze denken veel opener dan volwassenen. Omdat ze niet nadenken over regelgeving en realiteit, komen ze met verrassende ideeën. Het levert nieuwe inzichten op en vaak zijn de sprekers verwonderd over de openheid en gevatheid van de kinderen die ze ontmoeten”, aldus Gert-Jan.

Inspiratie

De kinderen worden geïnspireerd door de sprekers. Matty vertelt over een jongen die niet goed is in rekenen. “Hij zat vaak verlegen in de klas. Totdat er een spreker kwam. De jongen vond het interessant en sindsdien horen we meer van hem bij alle lessen. Dit effect verbaasde mij. De jongen ziet nu mogelijkheden en is gemotiveerd.”

“Met het project gaat er een wereld open voor de kinderen”, zegt Ankie. “Een dierenarts als gastdocent kwam met een hondje. Een van de meisjes was bang voor honden. Na wat gesnuffel van het hondje vroeg ze of ze hem mocht aaien. Aan het eind van de dag waren ze dikke vrienden en nu durft ze honden vaker te aaien. Het project vergroot hun horizon. De kinderen realiseren zich door dit project dat je voor sommige beroepen heel lang naar school moet en dat willen ze niet allemaal. Maar ze willen bijvoorbeeld wel dierenartsassistente worden.”

IMC Basis Van GoghschoolEen plek in de samenleving

Elke donderdagmiddag besteden de leerlingen tijd aan IMC Basis. Op de Vincent van Goghschool is de keuze gemaakt aardrijkskunde en geschiedenis voorlopig te schrappen. “Uiteraard was deze keuze voor andere leraren wel schokkend”, vertelt Matty. “Maar nadat we hiermee van start zijn gegaan zagen ook zij de positieve resultaten. Het helpt kinderen uit de Donderberg een plek in de samenleving te vinden.”

Ankie vult aan: “Ik hoop dat dit project vele jaren blijft draaien, maar niet alleen op de Donderberg. Dit is voor alle kinderen interessant.” Daar zijn de drie leraren het over eens. Ze zijn trots dat ze onderdeel zijn van het project en blij dat ze de mogelijkheid hebben de kinderen op deze manier te inspireren.