Aanleg infiltratiekelder in Centrumplan Donderberg

De werkzaamheden van de infiltratiekelder in het Centrumplan Donderberg zijn vorige week van start gegaan en vorderen gestaag.

Al het regenwater in dit gebied wordt via rioolbuizen in deze kelder verzameld. Vanuit deze kelder kan het water daarna terug in de bodem zakken. Hierdoor hoeft het regenwater niet afgevoerd te worden naar de waterzuivering. Wat weer beter is voor het milieu. Zo doen we dat op de Donderberg!

Meer weten over het Centrumplan Donderberg? Klik dan hier.