Ingezonden brief – Rectificatieblaadje

ingezonden-briefGeachte redactie (uit wijkblad Donderberg, juni 2017),

Hierbij wil ik reageren op het stukje “Rectificatieblaadje“, dat één van uw redactieleden, Hans Vas, heeft geschreven in het nieuwste nummer (101) van het wijkblad van de Donderberg. Hem was ter ore gekomen dat zijn stuk over de historie van het wijkblad niet volledig was. Het blaadje was nl. al veel ouder en in het begin was het oranje. Ook was er negatief commentaar op de serie van Hans “Natuurlijk de Donderberg.”

Ik kan het mis hebben, maar uit de toon van het stukje is mij gebleken dat de kritiek op Hans’ stukjes op een niet echt leuke manier is overgebracht aan hem. Hans is volgens mij iemand die op een positieve manier in het leven staat en heel gedreven is in wat hij doet. Zijn speels geschreven stukjes zorgen vaker voor een glimlach op mijn gezicht. Dat er dan soms iets aan ontbreekt is toch geen ramp. Dat het wijkblad ouder is en eerst een oranje kleur had, klopt inderdaad. Ik weet dat, omdat ik al 47 jaar onafgebroken op de Donderberg woon. Als je vindt dat een artikel bv incompleet is, kun je ook gewoon een reactie naar de redactie van ons wijkblad sturen met de mededeling dat men een aanvulling heeft op het artikel van Hans. Heb je gelijk een bijdrage geleverd voor het volgende wijkblad.

Als men het zelf allemaal zo goed weet, heb ik een tip voor de criticasters. In het vorige nummer wordt wederom dringend gevraagd naar vrijwilligers om de redactie te versterken. Dan is dit toch een uitgelezen mogelijkheid voor hen om invloed te kunnen hebben op de keuze en inhoud van kopij voor ons wijkblad. Dus wat let ze…..?

Ik vind al dat commentaar niet fair tov Hans. Ik zou het nog niet eens zo gek vinden als hij nu het bijltje erbij neer zou leggen, zo van: zoek het even uit. Maar dat zou een behoorlijke aderlating zijn voor ons mooie wijkblad. Natuurlijk moet men een beetje tegen kritiek kunnen. Maar zoals we allemaal weten: C’est le ton qui fait la musique! Ik heb even geteld hoeveel artikelen van de hand van Hans zijn in het vorige nummer. Maar liefst zeven (inclusief Rectificatieblaadje)! Zijn bijdragen wil ik in ieder geval niet moeten missen. Kop op Hans, van mij mag je doorgaan zoals je altijd doet.

Redactie, deze brief mag u wat mij betreft opnemen in het volgende wijkblad. Ik hoop dat er meer mensen zijn die Hans een hart onder de riem willen steken.

Met vriendelijke groet,

Paulien Sliepenbeek