Nog meer samen met de wijk – WOP Donderberg

Fijn dat er niet bepaald wordt ‘voor’, maar ‘met de wijk’, was één van de reacties vanuit wijkbewoners over de voorlopige ideeën voor het WOP Donderberg van de komende vier jaar. Die ideeën werden woensdagavond 19 oktober gepresenteerd in De Donderie. ‘Met de wijk’ is precies ook de insteek ‘van de WOP-partners, gemeente Roermond, Wonen Limburg, Wonen Zuid en Provincie Limburg, voor de komende jaren: nog meer samen met de wijk ervoor zorgen dat de Donderberg een fijne wijk is en blijft! 

De afgelopen vier jaar zetten de vier WOP-partners, bewoners, ondernemers en andere wijkpartners als scholen en zorgpartners al samen de schouders onder de wijkontwikkeling van de Donderberg. En de resultaten mogen er zijn! Denk maar eens aan de Donderse Moestuin, Cruyff Court en Beweegpark, Bruishuis, Work4ALL!, centrumplan en de renovatie van de Sterrenberg en nog veel meer. Ook de komende vier jaar zullen de WOP-partners dat, nog meer samen met de wijk, blijven doen.

Voorlopige ideeën komende jaren
De ideeën voor de komende jaren zijn nog niet definitief. Zowel de gemeente Roermond, de woningcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid en de Provincie Limburg moeten nog beslissen (december 2016) over de voorlopige lijn die de vier WOP-partners nu in gedachten hebben. O.a. wordt gedacht aan het voorzetten projecten die al lopen, zoals renovatie van huurwoningen en openbare ruimte, buurtschouwen, Ontdek je Wij(k)kracht, buurtbeheerbedrijf en Jongeren Actief.

Extra aandacht en ruimte voor ideeën
Zaken die de WOP-partners extra aandacht willen geven, zijn zogenaamde sociaal-economische projecten rondom de thema’s:

  • jeugd en jongeren;
  • (lang) thuis in eigen wijk en;
  • activering naar (vrijwilligers)werk.

SONY DSC

Juist rondom die thema’s is het voor een groot deel nog een verrassing welke projecten er gaan komen. Dat is ook het leerpunt van afgelopen jaren. De WOP-partners willen de komende jaren bewust ruimte laten. Ruimte voor alle ideeën en voornemens die komende tijd ongetwijfeld loskomen in het proces dat we met elkaar gaan doorlopen. Daarom een uitnodiging aan u allen om mee te (blijven) doen. Zo doen we dat op de Donderberg!

 

Meer weten?
Zie ook de Presentatie Wijkinformatieavond 19 okt 2016. Tijdens de wijkinformatieavond vonden ook gesprekken aan tafel plaats. Deze gingen onder andere over de ideeën van de aanwezigen voor de komende jaren voor de thema’s:

  • jeugd en opgroeien;SONY DSC
  • wonen en woonomgeving;
  • leren en werken;
  • welzijn en zorg.

Zie voor een terugblik op deze gesprekken: beknopte-terugkoppeling-wijkinformatieavond-19-okt-2016.