Start grondwerkzaamheden braakliggend terrein A73

sjtadshaof-faseringOp het braakliggend terrein langs de A73 gaat het een en ander gebeuren. In drie fasen realiseert Bouwontwikkeling Jongen het nieuwbouwproject Sjtadshaof (koopwoningen). De start is in fase één. De bebouwing komt tot aan de rand van de tuin aan de achterkant van de Componistenstaete. Het noordelijke deel (fase 3) wordt tijdelijk ingericht als informeel sportveld. De Roermond Rangers beheren dit informeel sportveld. Het veld wordt afgebakend met een hek, maar is openbaar toegankelijk voor buurtbewoners die willen sporten. Dat sportterrein komt tot aan de parkeerplaatsen aan de voorkant van de Componistenstaete. Het middelste deel (fase 2) daar tussenin wordt tijdelijk ingericht als verblijfsgebied, geheel open toegankelijk zonder hek. Daarin kronkelt een wandelpad, her en der aangekleed met bloemborders. Ook liggen er enkele natuurlijke spelaanleidingen: geen speeltoestellen, maar natuurlijke materialen die de fantasie van kinderen prikkelt om te spelen.

a73-grondwerk-1Start grondwerkzaamheden
De grondwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Daarbij horen onder andere het graven van rioleringssleuven en het rooien van bomen en bosjes. Ook wordt de grond egaal gemaakt en worden de twee gebieden voor tijdelijk gebruik ingezaaid met gras. Vervolgens heeft het gras tijd nodig om te groeien. Daarna worden de gebieden ingericht voor het tijdelijk gebruik.

Wanneer het inrichten start, hangt af van het groeien van het gras. Wat daarbij in ieder geval helpt en daarmee dringend verzoek, is om nog geen gebruik te maken van het gebied zolang het gras niet volgroeid is!

Zodra er meer bekend is over de verdere planning, volgt hierover nadere informatie.