Dondersgoedspul

Dondersgoed Spul is een initiatief van wijkbewoners met een eigen ruilwinkel, repair-cafe en spel-o-theek. Het bijzondere is dat deze drie zaken los van elkaar staan en tegelijkertijd met elkaar verbonden zijn. Dondersgoed Spul heeft als doel het bestrijden van armoede en het voorkomen van uitsluiting.

Openingstijden

Iedere woensdagmiddag is er tussen 13.30 en 16.00 uur geopend in de Donderie. Loop gerust eens binnen!

 

Ruilwinkel, repaircafé en spel-o-theek

In de ‘pop-up winkel’ kunnen bezoekers goederen die ze zelf niet meer gebruiken, ruilen tegen goederen. Ook kunnen mensen terecht in het repaircafé. Hier kunnen ze hun spullen laten repareren. Onder het genot van een kopje thee of koffie kunnen ze wachten tot het klaar is. Hierdoor worden sociale contacten onder de bezoekers uit de wijk gestimuleerd.

Daarnaast kunnen bezoekers er speelgoed lenen. Voor gezinnen met kinderen is speelgoed vrij duur. De spel-o-theek heeft speelgoed voor kinderen tot 14 jaar. De uitleenperiode is dan tot het kind met het speelgoed is uitgespeeld. Daarna kunnen ze het weer terugbrengen, zodat weer andere kinderen blij gemaakt kunnen worden. Dondersgoedspul speelt zo niet alleen in op armoede, maar draagt ook nadrukkelijk bij aan duurzaamheid en een goed milieu.